ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09965 เลขประจำตัวนักเรียน 26830
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงกมลธิษณ์ จินดาเกษม
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .155 ม.4 ซ.- ถ.คชเสนีย์
.ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ 056713557
E-Mail วันเกิด 08/02/2549
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09965

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09965

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software