ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09968 เลขประจำตัวนักเรียน 26833
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงกัญญาณัฐ สังขพัฒน์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .220 ม.4 ถ. สุรนารายณ์
.ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต
.36230   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 14/10/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09968

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09968

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software