ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09969 เลขประจำตัวนักเรียน 26834
ชื่อ-สกุล นางสาวจณิสตา สร้อยฟ้า
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .61 ม.1
.ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 21/06/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2566

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09969

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09969

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software