ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09971 เลขประจำตัวนักเรียน 26836
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงชญานิศ กลิ่นผกา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .409 ม.5 ซ.เทศบาล 18 ถ.คชเสนีย์
.ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ 056799431
E-Mail วันเกิด 15/03/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09971

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09971

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software