ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09974 เลขประจำตัวนักเรียน 26839
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงณฐมณฑน์ บุตรมี
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .154 ม.6
.ต.หนองรี อ.ลำสนธิ
.15190   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 07/02/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09974

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09974

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software