ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09991 เลขประจำตัวนักเรียน 26856
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงศศิกานต์ สมวงษ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .60/1 ม.3
.ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 16/07/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09991

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09991

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software