ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB09992 เลขประจำตัวนักเรียน 26857
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงศิริลักษณ์ สำเร็จงาน
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .13/12 ม.7 ซ.- ถ.-
.ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 06/09/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09992

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB09992

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software