ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10002 เลขประจำตัวนักเรียน 26867
ชื่อ-สกุล เด็กชายชลสิทธิ์ ขุนทศ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .109 ม.9 ซ.9
.ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์ 0870455244
E-Mail วันเกิด 12/11/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10002

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10002

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software