ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10023 เลขประจำตัวนักเรียน 26888
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงชุติกาญจน์ ศิริชาติ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .71/1 ม.2 ซ.- ถ.-
.ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 28/01/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10023

เลขประจำตัว รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ วันยืม วันคืน วันส่ง
26888
MB10023
BC019573
ฟิสิกส์การ์ตูน(ฉบับสมบูรณ์)
29/06/2560
03/07/2560

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10023

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software