ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10027 เลขประจำตัวนักเรียน 26892
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงณัฐพร หอมพิกุล
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .17 ม.3 ซ.- ถ.-
.ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 05/05/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10027

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10027

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software