ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10030 เลขประจำตัวนักเรียน 26895
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงพชรกมล มิยะพันธ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .10/1 ม.2 ซ.129
.ต.นิคมลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ ไม่มี
E-Mail วันเกิด 14/03/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10030

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10030

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software