ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10067 เลขประจำตัวนักเรียน 26932
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงพิชญาภา เศรษฐสิทธิ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .76 ม.6 ซ.- ถ.-
.ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 11/02/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10067

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10067

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software