ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10071 เลขประจำตัวนักเรียน 26936
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงวชิรญาณ์ ปัญญาวงษ์รักษา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .172 ม.15 ซ.- ถ.-
.ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต
.36230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 16/02/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10071

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10071

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software