ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10077 เลขประจำตัวนักเรียน 26942
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงสุดารัตน์ ประจวบสุข
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .161 ม.1 ซ.- ถ.-
.ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 0812946069
E-Mail วันเกิด 20/07/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10077

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10077

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software