ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10080 เลขประจำตัวนักเรียน 26945
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงอริศรา ปัดไทสง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .57 ม.10
.ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 19/11/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10080

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10080

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software