ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10081 เลขประจำตัวนักเรียน 26946
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงอาภาภัทร คงเจริญ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .117/2 ม.8 ซ.-
.ต.ห้วยขุนราม อ.พัฒนานิคม
.   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 16/09/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10081

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10081

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software