ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10109 เลขประจำตัวนักเรียน 26974
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงนิสา กวางเเก้ว
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .60 ม.14
.ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 24/05/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10109

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10109

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software