ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10110 เลขประจำตัวนักเรียน 26975
ชื่อ-สกุล นางสาวน้ำทิพย์ ทับเปีย
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .151/5 ม.3 ซ.2
.ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 25/12/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2566

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10110

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10110

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software