ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10133 เลขประจำตัวนักเรียน 26998
ชื่อ-สกุล เด็กชายพลพล เพ็ชรากูล
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .29/1 ม.4
.ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 11/10/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10133

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10133

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software