ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10146 เลขประจำตัวนักเรียน 27011
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงกีรัตยา วาสุนา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .19/1 ม.3 ซ.- ถ.-
.ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 30/06/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10146

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10146

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software