ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10147 เลขประจำตัวนักเรียน 27012
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงชาลิสา ดวงเดือน
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .8/2 ม.3 ซ.-
.ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 03/06/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10147

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10147

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software