ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10150 เลขประจำตัวนักเรียน 27015
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงณิตชา เภาสพต
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .56 ม.5
.ต.เกาะรัง อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 0927386917
E-Mail วันเกิด 19/10/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10150

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10150

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software