ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10153 เลขประจำตัวนักเรียน 27018
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงนภัสสร ลายวิลัย
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .168 ม.1 ซ.- ถ.-
.ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 06/04/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10153

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10153

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software