ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10157 เลขประจำตัวนักเรียน 27022
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงศศิวิมล พรรณา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .1 ม.9 ซ.- ถ.-
.ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 25/12/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10157

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10157

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software