ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10159 เลขประจำตัวนักเรียน 27024
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงสุชานันท์ บุญมา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .280/1 ม.5 ซ.- ถ.-
.ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 20/09/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10159

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10159

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software