ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10160 เลขประจำตัวนักเรียน 27025
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงสุนิสา ป่าสลุง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .61 ม.6 ซ.- ถ.-
.ต.ท่ามะนาว อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 0624767615
E-Mail วันเกิด 30/03/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10160

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10160

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software