ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10162 เลขประจำตัวนักเรียน 27027
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงสุพัตรา กระจ่างโรจน์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .207 ม.5 ซ.- ถ.-
.ต.หัวลำ อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 27/12/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10162

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10162

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software