ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10163 เลขประจำตัวนักเรียน 27028
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงสุภทรวดี ทองแดง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .176 ม.2 ซ.- ถ.สระบุรี-หล่มสัก
.ต.ชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 0808389912
E-Mail วันเกิด 11/01/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10163

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10163

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software