ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10165 เลขประจำตัวนักเรียน 27030
ชื่อ-สกุล เด็กหญิงอรอนงค์ พวงแสง
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .69 ม.9
.ต.ออนใต้ อ.สันกำแพง
.50130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 30/08/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10165

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10165

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software