ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10169 เลขประจำตัวนักเรียน 27034
ชื่อ-สกุล เด็กชายกิตติชัย ตรงมา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .27 ม.3 ซ.- ถ.-
.ต.ท่าดินดำ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 06/05/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10169

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10169

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software