ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10170 เลขประจำตัวนักเรียน 27035
ชื่อ-สกุล เด็กชายฐิติชัย ลานเจริญ
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .222 ม.9 ซ.- ถ.-
.ต.หนองย่างทอย อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 28/03/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10170

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10170

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software