ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10171 เลขประจำตัวนักเรียน 27036
ชื่อ-สกุล เด็กชายณัฏฐภัทร ตรีณาวงษ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .14/2 ม.9 ซ.-
.ต.สามบัณฑิต อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 24/01/2548
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10171

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10171

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software