ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10173 เลขประจำตัวนักเรียน 27038
ชื่อ-สกุล เด็กชายณัฐวุฒิ ทะแกล้ว
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .78 ม.3 ซ.- ถ.-
.ต.ศิลาทิพย์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 24/11/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10173

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10173

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software