ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10174 เลขประจำตัวนักเรียน 27039
ชื่อ-สกุล เด็กชายทักษ์ดนัย ตันวงค์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .72 ม.3
.ต.ซับสมบูรณ์ อ.ลำสนธิ
.15190   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 30/06/2547
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10174

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10174

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software