ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10178 เลขประจำตัวนักเรียน 27078
ชื่อ-สกุล นายรัชชานนท์ จำนงค์พร
ประเภทสมาชิก 1 เพศ
ที่อยู่ .
.
.   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด
วันสมัครสมาชิก 09/06/2550 วันหมดอายุ 31/03/2562

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10178

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10178

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software