ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10181 เลขประจำตัวนักเรียน 27081
ชื่อ-สกุล นางสาวฉันทพิชญา พุ่มมาลัย
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .79 ม.1
.ต.ซับตะเคียน อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 29/06/2544
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10181

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10181

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software