ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10184 เลขประจำตัวนักเรียน 27083
ชื่อ-สกุล นางสาวญาณิศา ศรีบรม
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .168/1 ม.2
.ต.ท่าหลวง อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 04/04/2545
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10184

เลขประจำตัว รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ วันยืม วันคืน วันส่ง
27083
MB10184
BC020057
SYNTAX สุดยอดข้อสอบคณิตศาสตร์ดีๆที่ต้องทำก่อนเดินเข้าห้องสอบ
14/02/2562
18/02/2562
27083
MB10184
BC018672
หัวใจคณิตศาสตร์ PAT1 สรุปทุกสิ่งที่ต้องรู้ก่อนเดินเข้าห้องสอบ
14/02/2562
18/02/2562

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10184

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software