ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10186 เลขประจำตัวนักเรียน 27085
ชื่อ-สกุล นางสาวรังสิมันต์ มงคลกุล
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .99/1 ม.9 ซ. -
.ต.คลองกระจัง อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 04/07/2544
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10186

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10186

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software