ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10187 เลขประจำตัวนักเรียน 27086
ชื่อ-สกุล นางสาววริศรา เขียวน้อย
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .
.ต.บ้านใหม่สามัคคี อ.อ.ชัยบาดาล
.   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 28/02/2544
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10187

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10187

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software