ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10189 เลขประจำตัวนักเรียน 27088
ชื่อ-สกุล นางสาวศุภิสรา ผ่องเเผ้ว
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .160 ม.7
.ต.หนองรี อ.ลำสนธิ
.15190   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 15/02/2545
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10189

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10189

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software