ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10190 เลขประจำตัวนักเรียน 27089
ชื่อ-สกุล นางสาวหทัยกร อินทร์เถื่อน
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .35/2 ม.3
.ต.ซับสมบูรณ์ อ.ลำสนธิ
.15190   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 18/07/2544
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10190

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10190

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software