ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10191 เลขประจำตัวนักเรียน 27090
ชื่อ-สกุล นางสาวอนัญญา คุยสัน
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .203/1 ม.6
.ต.ซับสมบูรณ์ อ.ลำสนธิ
.15190   โทรศัพท์ 0989585560
E-Mail วันเกิด 01/05/2544
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10191

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10191

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software