ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10192 เลขประจำตัวนักเรียน 27091
ชื่อ-สกุล นางสาวไอลดา สัตย์จีน
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .29/1 ม.6 ถ.สุระนารายณ์
.ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 0898066629
E-Mail วันเกิด 19/03/2545
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10192

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10192

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software