ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10201 เลขประจำตัวนักเรียน 27100
ชื่อ-สกุล นางสาวปฏิพร แก้วคอนไทย
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .11/96 ม.2 ซ.- ถ.-
.ต.แก่งผักกูด อ.ท่าหลวง
.15230   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 19/05/2545
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10201

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10201

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software