ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10205 เลขประจำตัวนักเรียน 27104
ชื่อ-สกุล นางสาวราตรี วิทยา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .25 ม.3 ซ.- ถ.-
.ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 18/07/2544
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10205

เลขประจำตัว รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ วันยืม วันคืน วันส่ง
27104
MB10205
BC020362
Perfect Maths สรุปเข้มคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
04/11/2562
07/11/2562
27104
MB10205
BC019746
พิชิต 150 คะแนนเต็ม GAT ภาษาไทย โดย อ.ขลุ่ย
04/11/2562
07/11/2562

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10205

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software