ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10208 เลขประจำตัวนักเรียน 27107
ชื่อ-สกุล นางสาวอารียา ทาสี
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .467 ม.4
.ต.ลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ 036461101
E-Mail วันเกิด 01/08/2544
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10208

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10208

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software