ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10209 เลขประจำตัวนักเรียน 27108
ชื่อ-สกุล นางสาวเบญจพร สวัสดิ์รักษา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ . ม.1 ซ.- ถ.-
.ต.หนองยายโต๊ะ อ.ชัยบาดาล
.15190   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 27/12/2544
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10209

เลขประจำตัว รหัสสมาชิก รหัสหนังสือ ชื่อหนังสือ วันยืม วันคืน วันส่ง
27108
MB10209
BC018636
แนะวิธีคิด พิฃิตข้อสอบ GAT-English มั่นใจเต็ม100
21/05/2562
24/05/2562
27108
MB10209
BC019019
ฟิสิกส์ขนมหวาน เล่มที่2
21/05/2562
24/05/2562
27108
MB10209
BC019758
ติวเข้ม O - NET ม.6
21/05/2562
24/05/2562

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10209

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software