ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10220 เลขประจำตัวนักเรียน 27120
ชื่อ-สกุล นางสาวอมรรัตน์ ลาดถา
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .97 ม.14
.ต.ศรีเทพ อ.ศรีเทพ
.67170   โทรศัพท์
E-Mail วันเกิด 11/06/2544
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10220

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10220

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software