ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10241 เลขประจำตัวนักเรียน 27140
ชื่อ-สกุล นางสาววาสิณี คนาศักดิ์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 2
ที่อยู่ .150 ม.1 ซ.- ถ.-
.ต.ชัยบาดาล อ.ชัยบาดาล
.15130   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 15/08/2544
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10241

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10241

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software