ข้อมูลสมาชิกห้องสมุด โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
หมายเลขสมาชิก MB10261 เลขประจำตัวนักเรียน 27157
ชื่อ-สกุล นายณัฐพันธุ์ แสงจันทร์
ประเภทสมาชิก 1 เพศ 1
ที่อยู่ .29 ม.5 ซ.่- ถ.-
.ต.กุดตาเพชร อ.ลำสนธิ
.15190   โทรศัพท์ -
E-Mail วันเกิด 24/10/2544
วันสมัครสมาชิก 17/05/2560 วันหมดอายุ 31/03/2563

รายการยืมหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10261

ไม่พบรายการยืมหนังสือ

รายการจองหนังสือของสมาชิกรหัส : MB10261

ไม่พบรายการจองหนังสือ


Create by Yuon Changyai : ห้องสมุดโรงเรียนชัยบาดาลวิทยา ตำบลลำนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130
Tel 036-689991 Fax 036-689992     Copyright@Photha Software